เคลือบพื้นโรงงาน Electrostatic Epoxy Self Leveling พื้นต้านไฟฟ้าสถิต

เคลือบพื้นโรงงาน Electrostatic Epoxy Self Leveling พื้นต้านไฟฟ้าสถิต

 

ขั้นตอนการเคลือบพื้นโรงงาน Electrostatic Epoxy Self Leveling

 • ขั้นตอนที่ 1 : งานเตรียมพื้นผิว ขัดพื้นขาว และทำความสะอาด พร้อมวัดความชื้น

พื้น Electrostatic Epoxy Self Leveling

เครื่องมือวัดความชื้นคอนกรีต 
Equipment Name :
Tramex Concrete Mositure Encounter

เครื่องมือวัดความชื้นคอนกรีต


พื้นที่ และ จุดในการตรวจเช็คความชื้น หลังจาก ขัดพื้นตารางค่าความชื้นที่วัดได้ หลังจาก ขัดพื้น

 

 

การโป๊วเก็บรอยร้าว
รูปตัวอย่าง การโป๊วเก็บรอยร้าว


 

 • ขั้นตอนที่ 3 : ลงบล็อกความชื้น ด้วย น้ำยากันชื้น


รูปตัวอย่าง การลงบล็อกความชื้นพื้นที่ และ จุดในการตรวจเช็คความชื้น หลังจากลงบล๊อกความชื้นตารางค่าความชื้นที่วัดได้ หลังจาก ลงน้ำยากันชื้น

 

 • ขั้นตอนที่ 4 : งานลงฟุตตี้ รอบ ที่ 1

  งานลงฟุตตี้รอบที่1


 • ขั้นตอนที่ 5 : งานลงฟุตตี้ รอบที่ 2

 • ขั้นตอนที่ 6 : งานติดตั้งคอปเปอร์เทป และทำการต่อสายทองแดงจาก Grounding point ไป Copper Tapeเพื่อใช้เป็นตัวนำในการต่อสายในการทำ พื้น ESD Epoxy self leveling

  คอปเปอร์เทป


 • ขั้นตอนที่ 7 : งานลงคาร์บอน

รูปตัวอย่าง การลงคาร์บอน

 

 • ขั้นตอนที่ 8 : ตรวจเช็คค่า Surface Resistance หลังจากลง คาร์บอน
  ตรวจวัดค่า Surface Resistance ตาม โดยอ้างอิง มาตรฐาน ANSI-ESD 20.20 latest Rev. โดย Specification
  กำหนดให้ วัดค่า RTG ( Resistance to Ground ) ตามข้อกำหนดมีค่าน้อยกว่า 1*10E9

  วัดค่า Surface Resistance ( RTG - Point to Ground )

 


เครื่องมือวัดค่า Surface Resistance
Equipment Name :
“DESCO” Digital Surface Resistance Meter
Model :
Model 19787
S/N :
197871708043

 
 • ขั้นตอนที่ 9 : ขั้นตอนการลง Topcoat ESD Epoxy self Leveling

รูปตัวอย่าง การลงTopcoat ESD Epoxy self Leveling

 

Topcoat ESD Epoxy self Leveling

รูปตัวอย่าง Topcoat ESD Epoxy self Leveling ที่สำเร็จ


 

 • ขั้นตอนที่ 10 : ตรวจเช็ค ค่า Surface Resistance หลังจาก Topcoat ESD Epoxy self Leveling


พื้นที่ และ จุดในการตรวจเช็คค่า RTG ( Resistance to Ground)

 

เครื่องมือวัดค่า Surface Resistance
Equipment Name : “Trek” Resistance Meter
Model : Model 152-1
S/N : 2011800


 

การวัด ค่าความต้านทานพื้นผิวเทียบกับ AC Ground ( RTG)


     
ค่าความต้านทานพื้นผิว ESD Epoxy Self Leveling

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่และงานพื้น PU

teltel


Visitors: 411,350