ระบบงานเคลือบพื้น epoxy anti static ป้องกันกระแสไฟ

Grounding Point สำหรับงานเคลือบพื้น epoxy ลดความเสียหายของอุปกรณ์

พื้นกันไฟฟ้าสถิต (พื้นESD) เป็นพื้น epoxy ที่ใช้ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมขณะคนเดิน องค์ประกอบนำไฟฟ้า เช่น คาร์บอน กราไฟต์ หรืออนุภาคที่เคลือบด้วยโลหะ ซึ่งกระจายไปทั่ววัสดุปูพื้นนำไฟฟ้าของพื้นESD และสร้างทางเดินไฟฟ้าจากพื้นลงสู่พื้นดิน ใช้ในโรงงานที่ต้องการผลิตวัสดุ หรือชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ หรือ ห้องที่อาจจะได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าสถิดเช่น ฟ้องผ่าตัด ห้องทางทารแพทย์ ห้องทดลอง เป็นต้น

การทำระบบสายดินใต้พื้น epoxy หรือ Electrostatic Epoxy Self Leveling เป็นการนำ Copper Strip มาใช้ในกระบวนการเคลือบพื้น epoxy และเดินสายกราวด์ไปยังจุดรวม Ground points เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล และป้องกันความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดการลัดวงจร

  1. ขั้นตอนการ ติดตั้งระบบกราวด์จัดเตรียมอุปกรณ์
  2. เดินสายกราวด์ในรางไฟ ของอาคารด้านบน เพื่อเชื่อมต่อกับ Ground Rod นอกอาคาร
  3. ติดตั้ง BOX GROUND กับผนัง ร้อยสายกราวด์ในท่อ Flex
  4. ติดตั้งระบบ กราวด์ล๊อต, ติดตั้งบ่อกราวด์ คอนกรีต (Earth Pit)

 

สนใจ ระบบสายดินงานเคลือบพื้น Epoxy ESD ติดต่อเรา

teltel 

 

Visitors: 407,497